Fiji-votes-2022-provisional-candidates-2022

FijiFirst
Voreqe-Bainimarama
 
Voreqe Bainimarama
 
Aiyaz-Sayed Khaiyum
 
Aiyaz-Sayed Khaiyum
 
Jacob-Joseph-Abraham
 
Jacob Joseph Abraham
 
selai-adimaitoga
 
Selai Adimaitoga
 
rosy-sofia-akbar
 
Rosy Sofia Akbar
 
parveen-kumar-bala
 
Parveen Kumar Bala
 
veena-kumar-bhatnagar
 
Veena Kumar Bhatnagar
 
aliki-bia
 
Aliki Bia
 
sakiusa-vaka-bolaira
 
Sakiusa Vaka Bolaira
 
mosese-drecala-bulitavu
 
Mosese Drecala Bulitavu
 
hem-chand
 
Hem Chand
 
jagdish-chand
 
Jagdish Chand
 
elaine-veena-chandra
 
Eliane Veena Chandra
 
asesela-wata-cokanacagi
 
Asesela Wata Cokanacagi
 
riddhi-damodar
 
Riddhi Divyesh Damodar
 
mohammed-zuhayr-khan
 
Mohammed Zuhayr Khan
 
sanjay-saland-kirpal
 
Sanjay Salend Kirpal
 
semi-tuleca-koroilavesau
 
Semi Tuleca Koroilavesau
 
faiyaz-siddiq-koya
 
Faiyaz Siddiq Koya
 
premila-devi-kumar
 
Premila Devi Kumar
 
shalen-kumar
 
Shalen Kumar
 
ketan-kirit-lal
 
Ketan Kirit Lal
 
virendra-lal
 
Virendra Lal
 
alvick-avhikrit-maharaj
 
Alvick Avhikrit Maharaj
 
ioane-naivalurua
 
Ioane Naivalurua
 
nand-joseph-nitya
 
Joseph Nitya Nand
 
sachinda-nand
 
Sachida Nand
 
bhaiwini-devi-narayan
 
Bhawini Devi Narayan
 
vijay-nath
 
Vijay Nath
 
viliame-naupoto
 
Viliame Naupoto
 
ratu-josaia-niudamu
 
Ratu Josaia Bulavakarua Niudamu
 
alex-oconnor
 
Alexander David O'Connor
 
paula-lutunakali-rokoua
 
Lutunakali Rokoua Paula
 
viam-pillay
 
Viam Pillay
 
howard-politini
 
Howard Robin Thomas Politini
 
mohammed-rafiq
 
Mohammed Rafiq
 
meleti-raimuria
 
Meleti Raimuri
 
penioni-koliniwai-ravunawa
 
Penioni Koliniwai Ravunawa
 
peniasi-rawaidranu
 
Peniasi Rawaidrau
 
mahendra-reddy
 
Mahendra Reddy
 
zarina-begum-reece
 
Zarina Begum Reece
 
taito-rokomatu
 
Taito Rokomatu
 
vereniki-sauturaga
 
Vereniki Sauturaga
 
inia-batikoto-seruiratu
 
Inia Batikoto Seruiratu
 
rinesh-sharma
 
Rinesh Rajesh Sharma
 
jale-sigarara
 
Jale Sigarara
 
ifereimi-waisale-soata
 
Ifereimi Waisale Soata
 
samuela-tabakau
 
Ratu Ralawa Samuela Raleqe Tabakau
 
alipate-tuicolo-nagata
 
Alipate Tuicolo
 
suzie-hirst-tuilau
 
Suzie Hirst Tuilau
 
naisa-tuinaceva
 
Naisa Tatau Tuinaceva
 
jone-usamate
 
Jone Usamate
 
george-vegnathan
 
George Vegnathan
 
penijamini-vukivou
 
Penijamini Vukivou
 
ifereimi-waqainabete
 
Ifereimi Waqainabete
 

TOP